SZOTE 1958-1964

ARANYDIPLOMA ÁTADÁS

a SZOTE Általános Orvosi Karán
1964-ben végzett hallgatók részéreSzeged, 2014. november 28.